Install NodeJS – Ubuntu 18.04

NodeSource – це компанія, орієнтована на забезпечення підтримки Node корпоративного рівня, і вони підтримують сховище, що містить останні версії Node.js.

Щоб встановити Node.js і npm з сховища NodeSource, виконайте такі дії:

1. Увімкніть сховище NodeSource наступною командою curl:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Наведена вище команда додасть ключ підпису NodeSource до вашої системи, створить файл сховища apt source, встановить всі необхідні пакети та оновить кеш apt.

Поточна версія LTS Node.js є версією 10.x, Carbon. Якщо вам потрібно встановити версію 8.x, просто замініть setup_10.x на setup_8.x

2. Після додавання репозиторію NodeSource встановіть Node.js і npm, командою:

sudo apt install nodejs

3. Переконайтеся, що Node.js та npm успішно встановлені, надрукувавши їх версії

node --version
v10.16.0

npm --version
6.9.0