Docker – VPN сервер на Ubuntu

Встановлювати наш VPN сервер ми будемо на базі
операційної системи Ubuntu 18.04 LTS.

Спочатку створюємо SSH ключі. В MacOS і Linux скористаємося командою:

ssh-keygen

В Windows це можна зробити в програмі PuTTY. Після цього завантажуємо на сервер ключ.

id_rsa.pub

Далі підключаємося до нашого сервера командою:

ssh [email protected]

Якщо підключення пройшло успішно, Ви побачите
таке повідомлення:

Після того, як ми успішно підключилися давайте обновимо нашу систему, для цього виконайте послідовно
наступні команди:

sudo apt-get update
sudo apt-get updrade

Далі встановимо Docker:

snap install docker

Тепер приступимо до встановлення самого VPN сервера. За основу візьмемо рішення від jpetazzo/dockvpn. Виконаємо по черзі наступні 2 команди:

CID=$(docker run -d --privileged -p 1194:1194/udp 
-p 443:443/tcp jpetazzo/dockvpn)
docker run -t -i -p 8080:8080 --volumes-from $CID 
jpetazzo/dockvpn serveconfig

Після цього перейдіть по посиланню, яке Ви побачите в консолі. В нас зразу ж почнеться скачування файла. Скачайте його і перейменуйте в vpn.ovpn. Це є конфігураційний файл для підключення до нашого VPN сервера.

Наш VPN сервер запущений, і готовий до роботи. Для перевірки його роботи виконайте команду:

docker ps

Щоб підключитися до VPN сервера в Linux виконайте команду:

sudo openvpn --config vpn.ovpn

В MacOS можна скористатися командою TunnelBlick.

В Windows скористайтеся програмою OpenVPN